PHỤC HỒI VÀ TĂNG CƯỜNG CHỨC NĂNG PHỔI - CHEONG KIBAEKKI KOREA (청기벡기

Nhà sản xuất:  korean

SẢN PHẨM CẦN THIẾT CHO BỆNH NHÂN TRONG VÀ SAU NHIỄM COVID - 19 

PHỤC HỒI CHỨC NĂNG PHỔI  “ 𝐂𝐇𝐄𝐎𝐍𝐆-𝐊𝐈𝐁𝐀𝐄𝐊𝐊𝐈 𝐊𝐎𝐑𝐄𝐀 𝐌𝐄𝐃𝐈𝐂𝐈𝐍𝐄 "

 

1 hộp /30 gói dạng cao (mỗi gói 12g)

 

 

+ Trẻ em từ 6 tuổi trở lên và người lớn: ngày 1 gói pha với nước ấm uống

𝑺𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝒄𝒖̛́𝒖 𝒃𝒐̛̉𝒊 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒉𝒐̣̂𝒊 đ𝒐̂𝒏𝒈 𝒚 𝒉𝒂̀𝒏 𝒒𝒖𝒐̂́𝒄 𝒗𝒂̀ 𝒔𝒂̉𝒏 𝒙𝒖𝒂̂́𝒕 𝒃𝒐̛̉𝒊 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒚 옥천당 - 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒚 𝒅𝒖̛𝒐̛̣𝒄 đ𝒐̂𝒏𝒈 𝒚 𝒍𝒐̛́𝒏 𝒔𝒐̂́ 1 𝒕𝒂̣𝒊 𝒉𝒂̀𝒏 (𝒍𝒂̀ đ𝒐̂́𝒊 𝒕𝒂́𝒄 𝒍𝒂̂𝒖 𝒏𝒂̆𝒎 𝒄𝒖̉𝒂 𝒄𝒂́𝒄 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒍𝒐̛́𝒏 𝒏𝒉𝒖̛ 𝑺𝒂𝒎𝒔𝒖𝒏𝒈, 𝑳𝑮,...)

Sản phẩm nội địa chỉ bán tại nhà thuốc Hàn Quốc !

 

 

* PHỤC HỒI CHỨC NĂNG PHỔI
* TÁC DỤNG TIÊU ĐỜM, BỔ TÌ, ÍCH PHẾ, GIẢM HO
* LOẠI BỎ CÁC CHẤT ĐỘC GÂY TỔN THƯƠNG PHỔI

* TÁI TẠO CÁC TẾ BÀO BIỂU MÔ NIÊM MẠC PHỔI BỊ TỔN THƯƠNG

* LƯU THÔNG KHÍ HUYẾT, TĂNG CƯỜNG MIỄN DỊCH CƠ THỂ 
* NGĂN NGỪA TẾ BÀO UNG THƯ PHỔI HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

LIÊN HỆ ĐẶT MUA: 0915152770

Hotline: 0911.806.806